Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 5 Ilość ocen: 1

Wobler

Zdzichu i Janek poszli na sumy , po chwili:
- koledzy! ratujcie!Zdziśka, wobler przygniótł.

Wobler
 • Obecnie 5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 5/5 (1)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Sezon

No i zaczęliśmy,
Sezon na szczupaka,
Kto żyw za kij chwyta,
Heja na biedaka,

więcej...

Sezon
 • Obecnie 4,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 4,7/5 (6)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Znad wody/Z kraju/75 lat istnienia jedynej w Polsce szkoły rybackiej 

75 lat istnienia jedynej w Polsce szkoły rybackiej

Ilość wyświetleń: 8118 
Komentarzy: 0 
ID: 224337 
Węzeł: 143830 

75 lat istnienia jedynej w Polsce szkoły rybackiej w Sierakowie Wielkopolskim, której działalność zaczęła się tuż przed II wojną światową. Szkoła ściśle współpracowała z PZW, a jednym z nauczycieli był wicemistrz świata w wędkarstwie muchowym Zenon Kędziora.

Historia szkół rybackich w Sierakowie Wielkopolskim.

Międzywojenne fachowe czasopisma: „Rybak Polski” i „Przegląd Rybacki”
już w 1924 r. piszą o cennej inicjatywie powołania szkoły rybackiej w
niepodległej Polsce. Jednak ze względów finansowych pomysł zostaje
odłożony na lepsze czasy. W 1936 roku Związek Organizacji Rybackich Rzeczpospolitej powraca do wcześniejszej inicjatywy i wskazuje na idealne położnie Sierakowa dla założenia szkoły rybactwa śródlądowego: jeziorowego, rzecznego i stawowego. Jednak zwieńczenie starań fachowców i miłośników rybactwa poprzez utworzenie tej szkoły następuje dopiero wiosną 1939 r. Głównie z inicjatywy Wielkopolsko - Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego z siedzibą w Bydgoszczy powołano pierwszą w Polsce i trzecią w Europie jednostkę oświatową obejmującą rybactwo śródlądowe. Jej powstanie w Sierakowie Wielkopolskim - uroczym, otoczonym jeziorami mieście nad Wartą - zostało przyjęte z radością i uznaniem przez rybaków zawodowych oraz społeczeństwo całej ziemi sierakowskiej. Wyrazem tego było duże zaangażowanie władz miasta Sieraków oraz całego powiatu międzychodzkiego przy tworzeniu tej specjalistycznej szkoły rybackiej, która dawała szansę na fachowe kształcenie rybaków zawodowych.

W niezwykle uroczystym otwarciu nowej szkoły w dniu 01.04.1939r. wzięli udział krajowi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Referatów Rolnych, reprezentanci naczelnych Organizacji Związków Rybackich, delegacja Wojewody Poznańskiego, władze powiatu międzychodzkiego ze starostą na czele, rektorzy i przedstawiciele wyższych uczelni oraz władz miasta Sieraków, w tym burmistrz i sekretarz miasta. Tych rybaków zawodowych, którzy konsekwentnie przez ponad 15 lat angażowali się w starania o powstanie tej szkoły reprezentował prezes Wielkopolsko - Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego – mistrz rybacki Leonard Dreczkowski, sekretarz Towarzystwa – mistrz rybacki Stefan Agaciński, członkowie Zarządu Towarzystw Rybackich oraz
liczna grupa rybaków zawodowych z okolic Sierakowa.

Pierwsza siedziba szkoły wraz z internatem znajdowała się w budynku prywatnym. Zajęcia praktyczne odbywały się na stawach i jeziorze Bucharzewo – Jeziorno leżących na skraju Puszczy Nadnoteckiej i należących do Wielkopolsko – Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego. A także na jeziorze Lutom dzierżawionym przez miejscowego rybaka L.Kęsickiego i rzece Warcie, której miejscowy odcinek /obwód rybacki/ dzierżawiony był przez świetnego znawcę tej rzeki B. Olewskiego. Obaj ci znakomici rybacy z rekomendacji Towarzystwa Rybackiego byli też pierwszymi instruktorami zajęć praktycznych. Przyjmowano wyłącznie młodzież męską z co najmniej roczną praktyka rybacką. Dwunastu uczniów pierwszego, wiosennego naboru rekrutowało się z rodzin rybackich obszaru całej Polski. Okres nauki miał trwać jeden rok z perspektywą przedłużenia do dwóch lat. Niestety wojna zniweczyła te perspektywy. W okresie hitlerowskiej okupacji, w latach 1940 -1944 na bazie istniejącej szkoły kształcono tylko obywateli niemieckich niezdolnych do służby wojskowej.

Działalność szkoły rybackiej została wznowiona w 1947 r. Placówka otrzymała status 3-letniego Gimnazjum Rybackiego /siedziba w budynku Rynek 4, na którym jest tablica pamiątkowa z 1984r. /, a następnie 4-letniego Liceum Rybackiego i Technikum Rybackiego, wreszcie 5-letniego Państwowego Technikum Rybackiego. Powołana została również Zasadnicza Szkoła Rybacka oraz zawodowe szkoły rybackie zaoczne i wieczorowe.

Od 1948r. rozpoczęto praktyczne szkolenia uczniów rybactwa na rzece Warcie oraz przekazanym szkole jeziorze Chrzypsko Wielkie. W 1953 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Benon Jelinowski – znakomity organizator i fachowiec sprzętu połowowego, który włada szkołą do 1990 r. Wśród nauczycieli wyróżnia się wspaniała, kochana przez uczniów nieprzeciętna znawczyni przyrody wód Wanda Morawska /pieszczotliwie zwana przez uczniów Wandzią/, przyszły wędkarski mistrz świata i arbiter elegancji zachowania Zenon Kędziora /zwany przez uczniów Ptaszkiem/, wybitna, energiczna polonistka Teresa Tomczak / zwana Żabą/, solidny historyk i konsekwentny wychowawca Jan Szulc / zwany Konusem/, dynamiczny, pełen szaleńczego zapału mechanizator i postrach uczniów Zenon Kotecki /zwany Pompkiem/ i inni pedagodzy oraz znakomici instruktorzy rybactwa: mistrz Bernard Olewski i
Kazimierz Krajewski.

Od 1956 r. szkoła rybacka otrzymuje w użytkowanie jeziora blisko Sierakowa: rozległy Lutom /175 ha/ z nieugiętym instruktorem Józefem Wyrwą/, głębokie, czyste Jaroszewo /92 ha/ i śródleśny Borowy Młyn /14 ha/. Rok później na Borowym Młynie w Puszczy Nadnoteckiej rozpoczęto budowę stawów pstrągowych i wylęgarni ryb, których kierownikiem zostaje J. Dzięciołowski. Od 1965 r. trwa budowa szkolnych stawów karpiowych na Borowym Młynie, ukończonych w 1970 r. /50 ha/ , co zamyka inwestycje związane z tworzeniem rybackiego gospodarstwa szkolnego o powierzchni łącznej 332 ha.

Między czasie budynek małego internatu zbudowanego w latach 1961- 64 zostaje zastąpiony pięknym nowym internatem i budynkiem nowej szkoły ukończonym w 1968 r. i współfinansowanym przez Polski Związek Wędkarski. W 1968 r. patronem szkoły zostaje profesor Maksymilian Siła – Nowicki, wybitny działacz ochrony przyrody, nowatorski biolog i
prekursor polskiej ichtiologii, organizator Krajowego Towarzystwa Rybackiego /tablica pamiątkowa patrona znajduje się na budynku szkoły/.

Nastaje czas „złotej dekady” w rozwoju szkoły, a uczniowie dostają mundury rybackie. Szkołę wypełnia młodzież zafascynowana przyrodą wód i rybami. Biblioteka szkolna szczyci się posiadaniem wszystkich wydanych po polsku przed i po wojnie tytułów rybackiej literatury fachowej. W 1970 r. Państwowe Gospodarstwa Rybackie regionu poznańskiego fundują szkole pięknie haftowany sztandar. W prasie pojawia się określenie: „szkoła sztuki rybackiej”, a wymagające szkolenia łodziowe i egzaminy prowadzone przez B. Olewskiego na rzece Warcie dają się we znaki najlepszym rybakom.

Procentuje współpraca kulturalna szkoły z sierakowską hutą szkła i stadniną. Regularne comiesięczne koncerty filharmonii poznańskiej przeplatają liczne imprezy muzyczne i spektakle teatralne w domu kultury. Na jeziorze Jaroszewo działa szkolna sekcja żeglarska. Zostaje zbudowany ośrodek wypoczynkowo – sportowy. Uczniowie szkoły odgrywają znaczącą rolę w życiu sportowym i kulturalnym regionu /zawody lekkoatletyczne, biegi przełajowe, siatkówka /V miejsce wśród szkół rolniczych Polski/, konkursy recytatorskie i fotograficzne, olimpiady przedmiotowe/. Absolwenci studiują na Wydziale Rybactwa Śródlądowego olsztyńskiej Akademii Rolniczo - Technicznej oraz Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie,
wyróżniając się pośród studentów fachową: teoretyczna i praktyczna wiedzą przedmiotową.

W murach sierakowskiej szkoły prowadzi się również szkolenia kwalifikacyjne rybaków zawodowych z całego kraju, zaś liczba absolwentów z terenu Polski, którzy opuścili szkołę z tytułem technika i rybaka wykwalifikowanego, wyniosła łącznie blisko 3,5 tysiąca. Od 1976r. szkoły rybackie tytularnie zostają włączone do Zespołu Szkół Rolniczych /działającego tutaj od 1970 r./, co wywołuje protesty uczniów, żądających na świadectwie ukończenia szkoły i świadectwie maturalnym tradycyjnej pieczątki Państwowego Technikum Rybackiego. W sprawozdaniu kolegi Jana Budycha czytamy: „W wypełnionej do ostatniego miejsca auli Zespołu Szkół w Sierakowie, przy okazji święta patrona szkoły dnia 9 października 2009 r. obchodzono jubileusz 70-tej rocznicy powstania Szkoły Rybackiej w Sierakowie. W obchodach jubileuszowych udział wziął starosta międzychodzki Julian Mazurek, burmistrz Sierakowa Mieczysław Trafis i dyrektor szkoły mgr inż. Roman Krug, który przedstawił zebranym krótką historię szkoły. Była również nieliczna grupa pierwszych absolwentów z roku 1950 i 1952 (5 osób) oraz z lat późniejszych. W części artystycznej tej jubileuszowej uroczystości wystąpiła młodzież, aktualnie ucząca się w szkole. Nadszedł czas na wystąpienia przedstawicieli władz lokalnych i wspomnienia absolwentów. Ze smutkiem przyjęto informację dyrektora szkoły, że w roku jubileuszowym jej mury opuścili ostatni absolwenci rybactwa! Jednocześnie zgromadzeni na tej uroczystości rybacy nie chcą przyjąć do wiadomości, że nie będzie naboru w tej specjalności z powodu braku kandydatów! Jeśli tak jest, to wyłania się pytanie co stało się z naszymi akwenami – jak jeziora, stawy, rzeki? Czy zniknęły z terenu kraju, a może do eksploatacji tych zasobów wodnych sprowadza się fachowców w tej dziedzinie z zagranicy? A może nasza młodzież kształci się w innych krajach europejskich? O tym, że Szkoła Rybacka przestała już istnieć świadczy informacja w lokalnym miesięczniku „Pojezierze” Nr 218 z listopada 2009 r. o następującej treści: „09.10.2009 r. w Zespole Szkół w Sierakowie odbyły się uroczystości jubileuszowe siedemdziesięciolecia istnienia Technikum Rybackiego. Były wspomnienia absolwentów, ale szkoda, że jedyne technikum rybackie w Polsce zakończyło działalność. Najbliższa tego typu szkoła znajduje się w Vodnianach – czeskim miasteczku zaprzyjaźnionym z Sierakowem”. Ale jest nowa klasa i nowa szansa; może jeszcze Sieraków stanie się w przyszłości wylęgarnią kadry rybaków dla kraju i Unii Europejskiej?

Powstanie Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu ma swój rodowód w działającym w II Rzeczypospolitej Wielkopolsko – Pomorskim Towarzystwie Rybackim w Bydgoszczy. Towarzystwo to wchodziło w skład zlikwidowanego w 1949 roku Związku Organizacji Rybackich Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 19 kwietnia 1991 roku rybacy i pracownicy rybactwa śródlądowego w sali Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu reaktywowali Wielkopolsko-Pomorskie Towarzystwo Rybackie. Początkowa liczba 172 członków szybko rosła obejmując zainteresowanych hodowców ryb z całego kraju. W tej sytuacji w dniu 25 maja 1993 roku Nadzwyczajny Zjazd Delegatów przekształcił Wielkopolsko-Pomorskie Towarzystwo Rybackie w Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu, zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki 28 września 1993 roku. Towarzystwo zrzesza 650 członków: hodowców ryb, dzierżawców, właścicieli i pracowników rybactwa. Posiada Sztandar i wydaje dwumiesięcznik “Przegląd Rybacki”.

Według sprawozdania mgr inż. Jana Budycha-absolwent Liceum Rybackiego 1950r. i Technikum Rybackiego z1959 r oraz Eugeniusza Szeszyckiego /absolwent 1950 roku/; materiałów zjazdowych i wspomnień absolwentów opracował Wrzesław Mechło – wędkarz od 1967 roku, absolwent Państwowego Technikum Rybackiego 1977r. oraz absolwent Wydziału Rybactwa Morskiego szczecińskiej Akademii Rolniczej 1983r.

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   
 
RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Systemy CMS eZPublish

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).